Vasoresection: operación de esterilización masculina